Yedi Güzel Adam

Yedi Güzel Adam

Yedi Güzel Adam 1950’li yıllarda Kahramanmaraş Lise’sinde hayatları kesişen ve sonrasında birbirlerinden ayrılmayan yürekli şairlerin hayatını anlatıyor. Türk Edebiyat hayatına pek çok eser kazandıran şairlerin 1970li yıllarda Maraş’daki yaşamlarından kesitler sunan dizi, adını Cahit Zarifoğlu’nun Yedi Güzel Adam şiirinden alıyor. Izleyiciler bu diziyle, hayata karşı belli bir duruşu olan Yedi Güzel Adam hakkında bilgi sahibi oluyor. Diziyle şairlerin hikayelerinde, şiirlerinin nasıl can bulduğunu izliyor. Bir döneme de ışık tutan Yedi Güzel Adam dizisi yeni nesle önemli bir dönemin, edebiyat, kültür ve fikir insanlarını tanıtıyor…   

YEDİ GÜZEL ADAM ÖYKÜ

Yedi Güzel Adam öyküsü, şairler memleketi olarak anılan Kahramaraş’da lise sıralarında yolları kesişen edebiyatçıların yaşamından yola çıkarak Maraş özelinde Türkiye’de kaosun zirveye çıktığı bir dönemini konu alıyor. Türk edebiyatına damga vuran Cahit Zarifoğlu, Erdem Bayazıt, Rasim Özdenören, Nuri Pakdil, Mehmet Akif İnan, Alaeddin Özdenören ve Ali Kutlay'ın hayatından kesitlerin yer aldığı Yedi Güzel Adam dizisinin hikayesi Maraş’da geçiyor. Şairlerin 1950’li yıllarda lise sıralarında başlayan dostluklarının 1970'li yıllara uzanan serüveni anlatılıyor. Adını Cahit Zarifoğlu’nun Yedi Güzel Adam adlı şiirinden alan dizide yedi genç arkadaşın edebiyatla başlayan ve edebiyatla devam eden dostluklukları işleniyor.    

Türkiye’nin siyasi olarak kriz yaşadığı yıllarda lise talebesi olan bu yedi genç, hayata karşı bir duruşları olmasını ister. Edebiyata meraklı Yedi Güzel Adam yazdıkları şiir ve hikayelerle bir duruş sergiler. Bir süre sonra aralarında edebiyatla kurulan özel bir dostluk gelişir. Dönemin Başbakanı merhum Adnan Menderes’in siyasi bir komplo ile idama götürülmesi üzerine, yaşananlar karşısında kalemleri ile konuşmaya karar verirler. Yedi Güzel Adam lise sıralarında Hamle Dergisi’ni çıkarmaya başlar. Üniversitede farklı şehir ve okullarda eğitim alan Yedi Güzel Adam şiirlelre kurdukları bağı hiçbir zaman koparmaz.   

Aradan geçen onca yıldan sonra Yedi Güzel Adam 1970’li yıllarda Maraş’ta yeniden buluşur. Erdem Bayazıt ve Cahit Zarifoğlu dostluklarının temelinin atıldığı ve talebelik yıllarında, 'Kara Lise' adını verdikleri Kahramanmaraş Lisesi’nde öğretmen olarak yeniden buluşur.  Lise yıllarında şiirle ilgili olan arkadaşları Zehra da aynı okulda öğretmendir. Aralarında yaş olarak en büyükleri olan Nuri Pakdil, Cahit’in kardeşi Sait Baba, ikiz kardeşler Rasim ve Alaaddin, yatılıda kalan Akif ve hikayeciliği ansızın bırakan Ali şimdi tekrar Maraş’ta bir aradadır.   

Dünyadaki öğrenci hareketlerinin hızla sokağa taştığı 1970’lerde, Yedi Güzel Adam artan şiddete sevgiyle çare arar. Kalemin kurşundan daha etkili bir silah olduğunu düşünen Yedi Güzel Adam umutlarını yitirmez. Siyasetin lise sıralarına kadar indiği bir dönemde öğretmenlik yapan Erdem'le Cahit, talebeler ve Yedi Güzel Adam arasında bir köprü olur. Gerek Maraş gerek diğer illerde yaşanan sokak olaylarından sevdiklerini korumak için büyük bir aşkla kalemlerine sarılan yürekli adamların hikayesidir Yedi Güzel Adam…  

YEDİ GÜZEL ADAM 1. SEZON   

Yedi Güzel Adam dizisi Erdem Bayazıt’ın üniversiteyi bitirdikten sonra öğretmen olarak memleketi Maraş’a dönmesiyle başlar. Maraş’ta büyük bir konakta yaşayan, köklü bir ailenin oğlu olan Erdem Bayazıt, mezun olduğu Kara Lise sıralarında şimdi öğrenci yetiştirecektir. Edebiyata düşkün olduğu bilinen ve gizlice şiirler yazan lise arkadaşı Zehra da mezun olduğu Kara Lise’de öğretmendir. Zehra’nın lise yıllarından platonik bir aşkla sevdiği Cahit’in de aynı okula öğretmen olarak gelmesiyle 1950’li yıllarda bu sıralarda pek çok hatıra biriktiren dostlar yeniden bir aradadır.    

Maraş’ta Erdem’in düğününde buluşan Yedi Güzel Adam bir daha kopamaz.  Abi olarak seslendikleri Nuri’nin etrafında yeniden fikri ve edebi çalışmalara başlarlar. Bir taraftan da memleketteki siyasi krizin silahlı çatışmalara dönüşmesine karşı fikri mücadele başlatırlar. Politik görüşlerin lise sıralarında kendini şiddetle açığa çıkardığı bir ortamda Erdem, Cahit ve Zehra öğrencilerini olaylardan uzak tutmaya çalışır. Erdem, Cahit, Nuri, Rasim, Alaaddin, Akif, Ali ve Sait yeni bir dergi çıkararak yaşanan kargaşaya kalemleriyle ışık tutmak ister.  Kara lise sıralarındaki pek çok dostluğun sağ ve sol olaylarıyla gençleri bölmeye başlaması üzerine Yedi Güzel Adam sancılı günler yaşar.  Kara Lise’de bir zamanlar birbirleri için canları verecek sıra arkadaşları birbirlerinin canını almak isteyecek kadar ileri gitmeye başlar. Bunu fark eden Erdem sorunlar karşısında sabırla yürümeye karar verir.  Bir zamanlar yakın arkadaş olan Cevat ve Kahraman’ın sağ sol olaylarıyla aralarında yaşanan gerginlik Erdem’e uzanır.   

Cevat’ın en yakın arkadaşları Hakkı ve Zafer de Cevat’ın yanında yer alır. Alevi ve sünnilerin birbirine düşürülmek istenmesinden büyük yara alan Hakkı ise Mahzun Dede ile tanışınca hayata bakışı değişir… Artık Erdem onun için sadece bir öğretmen değildir, mezarını bile bilmediği babası gibidir.  Cahit, Erdem ve Zehra’nın öğretmenlik yaptığı okulda siyasi olayların kendini göstermesi üzerine Yedi Güzel Adam ve Zehra kendini Maraş’ta yaşanan olayların içinde bulur.  Cevat’ın babası Celal’in oğlu ile görüş ayrılığına düşmesi üzerine Erdem, memleket üzerindeki oyunları ve tehlikenin sinsice büyüdüğünü anlar.   

YEDİ GÜZEL ADAM 2. SEZON   

Yedi Güzel Adam Maraş’ta yaşanan olaylar üzerine bir dergi kurmaya karar verir. İlk dergilerini yokluk içinde çıkaran Yedi Güzel Adam yıllar önce kendilerine yardım eden sol kökenli matbaacı Eşref Usta’dan yardım ister. Nuri, Rasim, Akif, Alaaddin, Ali, Sait dergiyi çıkarmak için uğraşırken, Erdem ve Cahit okulda yaşanan kargaşaya çare aramaktadır. Lise yıllarından bu yana Cahit’e platonik bir aşkla bağlı olan Zehra da bu arayışın ortaklarındandır. Bazı öğrencilerin okulda çıkardığı huzurluğun üzerine  okula yeni gelen müdür Fuat ortalığı daha da gerer. Sabit fikirli biri olan Fuat, daha gelir gelmez okul gazetesinde yayınlanan şiirleri bahane ederek öğretmenlere savaş açar.   

Yedi Güzel Adam yaşanan kargaşanın sona ermesi için uğraşırken, uzaktan gördüklerini kendince yorumlayan Fuat Müdürün asılsız ihbarları yüzünden sıkıntılı günler yaşar. Bu sırada Cahit’in gençlik yıllarından arkadaşı Süleyman’da Kara lise’ye öğretmen olarak atanır. Dışardan bu arkadaşlığı farklı yorumlayan Fuat,  anlamsız bir düşmanlığa başlar. Öyle ki, okulundaki talebeleri anarşist diye ihbar edecek kadar ileriye gider. Sırf Cevat’ın kız arkadaşı olduğu için ihbar ettiği Merve ise Fuat yüzünden gördüğü işkence sonrası ömür boyu anne olamayacağını öğrenir.   

Yedi Güzel Adam siyasi görüşlerin sokakta şiddetle karşılık görmesiyle mücadele ederken Maraş’da olaylar patlak verir.  Alevi sünni gerginliğini tetiklemek üzere Derin Devlet, Adnan’ı Maraş’a göndermiştir. Adnan kısa sürede sokağın karışmasını sağlar. Siyasi yapılanmaların içine sızarak, pek çok faili meçhul olayın perde arkasındaki isim olur. Solun Maraş’taki lideri Selim’le sağın lideri Çalık’ı karşı karşıya getirir. Yedi Güzel Adam ise bir taraftan sokağa sukunetin gelmesi için çalışırken bir taraftanda ümmetin kalbi olan Kudüs’deki zulme karşı savaş açar. Filistinli bir kadına kol kanat geren Yedi Güzel Adam Maraş’ta Derin Devletin hedefi olur.   

SEVGİ DOLU YEDİ GÜZEL ADAM

- Yaşanan acı olaylar karşısında kavga yerine sevgiden tavır alan,  
- Kara Lise’deki çocuklar nezdinde memleketteki tüm gençler için seferber olan, 
- Hayata tefekkür penceresinden bakan, 
- Her türlü fikir çilesini çeken, 
- Kalemleriyle memlekete ve insanlığa hizmette ısrar eden, Yedi Güzel Adam’ın hikayesidir bu… 


yönetmen :Adnan Güler

yapımcı :Pusula Film / İlksen Fırat, Ömer Can, Pusula Film, İlksen Fırat

Yayin Tarihi: