Burçin Abdullah
 

Burçin Abdullah

HAFSA HATUN
Vakti zamanında Halime’den öğrendikleri sayesinde obada bacılardan sorumlu olmuştur. Aynı zamanda Hayme Ana’nın vazifelerinin çoğunu da üstlenmiştir.