Beyazıt Gülercan
 

Beyazıt Gülercan

HACI HÜSEYİN DAL
65 yaşlarında. Hikayemizin doğruluk, dürüstlük, iyilik, çalışkanlık ve disiplin abidesi babası...  Mustafa Ali Dal’ın, Seyfettin Dal’ın ve kızı Nuriye’nin babalarıdır. Yaşadıkları kasabanın en ileri gelen ailelerinden birinin başı... Tarlalar, bağlar, bahçeler, büyük baş, küçükbaş hayvan çiftlikleri vardır. Bütün bu zenginliğe sahip olmasına rağmen ‘eli sıkı’ bir adamdır Hacı. Tutumludur. Çevresindekilere göre cimri olarak görülebilir ama aslında O’nun niyeti, israftan kaçınmaktır.   Mustafa Ali hariç bütün evlatlarını ahlaklı, saygılı, çalışkan, vefalı yetiştirmiştir. Onun gözünden ailenin çürük elması Mustafa Ali’dir. Kütükten silemese de gönlünden silmiştir artık onu! Evde adının anılmasından bile rahatsız olur. Ancak Mustafa Ali Köye geri geldiğinde baba yüreği de yumuşar. Oğlunun çok zor durumda olduğunu anlaması yüreğini ‘cız’ ettirir. Her şeyin düzeleceğini zanneder. Her insan hata yapar, önemli olan, hatasını anlayıp  geri dönmek ve bir daha tekrarlamamak üzere ondan uzak durmaktır şiar’ından hareketle Mustafa Ali’ yi affedecek olur ancak Mustafa Ali’nin gizli bir ajandasının olduğunu ve her şeyi dürüstçe itiraf etmediğini fark edince Mustafa Ali’yi adam etmek için o’na sağlam ve zorlayıcı dersler vermeye karar verir.