Teoman Kumbaracıbaşı
 

Teoman Kumbaracıbaşı

Sultan Murad
Tüm Osmanlı tebaasının saygı duyduğu bir hükümdar. Ömrü cenk ederek geçen, Haçlı ordularını defalarca bozguna uğratan büyük komutan Sultan Murad Han. Bir sulh döneminin başladığını düşünerek tahtı Şehzade Mehmed’e bıraksa da yaklaşan büyük tehlike, isyanlar ve Çandarlı’nın akıl oyunlarına kayıtsız kalmadı.

Mehmed: Fetihler Sultanı, her Salı TRT 1'de.