Mehmet Özgür
 

Mehmet Özgür

NİZAMÜLMÜLK
İsmiyle müsemma bir devlet adamı, Selçuklu bürokrasinin kalbi, Sultan Alparslan’ın veziri, Sultan Melikşah’ın Hacesi ve Senceri yetiştiren tecrübe abidesi. Selçuklunun sırlarına vakıf bir siyaset kurdu.