Can Yücel Metin
 

Can Yücel Metin

TAYYAR
Sanayide mobilya esnafının çaycısı olan Tayyar, eski kafalı olduğunu düşündüğü 
Turan Usta’nın karşısına çıkıp sık sık ona sataşmaktadır.