Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı

Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı

Barbaros Hayreddin Bey, kapudan-ı derya olmaya geliyor!

Yayin Tarihi: