Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı


Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı 20.Bölüm Özet

Barbaros Hayreddin, Vatikan'daki kaleye gitmesinin hesabını sonran Kanuni Sultan Süleyman'dan son bir hamle yapma şansı ister. Başarısız olması halinde de bunun bedelini her türlü ödemeye razı olduğunu söyler. Sultan'dan izni alan Barbaros Hayreddin leventleriyle beraber hazırlıklarına başlar. Şehzade kılığındaki Marcus'u kaçıranın Pargalı İbrahim Paşa olduğunu ispatlamak zorundalardır. Pargalı İbrahim Paşa, gerçekte kim olduğunu bilmediği Marcus'la ikbal hayali kurmaya devam edecektir. Barbaros Hayreddin, Cem Sultan'ın torunu Şehzade Alp Kağan'ı yanına alarak Kanuni Sultan Süleyman'ın huzuruna çıkar ve Pargalı İbrahim Paşa'nın aslında nasıl bir tertibin içinde olduğunu anlatır. Sultan Süleyman Barbaros'tan anlattıklarının delilini ister. Pargalı İbrahim Paşa tertibine başlayarak Sultan Süleyman'ı zorda bırakacak ilk hamlesini yapar. Barbaros Hayreddin'in başında bir başka bela daha vardır. Ritter Suikastçileri Ada haritasını ele geçiren Barbaros'un peşindedir. Bu infaz için Luzatto'dan yardım alırlar. Barbaros Hayreddin ve leventleri gece uykudayken öldürülmek istenecektir. Ayas Paşa konağında ise sürgün kararı verilir. Şahsuvar ve Şukufe bu karara karşı koymak ister. Ayas Paşa bu kati kararından dönmemekte ısrarcı olacaktır. Pargalı İbrahim Paşa'nın şehzade kılığındaki Marcus'la içinde bulunduğu tertibi başarısız kılmaya çalışan Barbaros Hayreddin ateşten denizde yürümektedir. Devlet hazinesinin tehlikede olduğu bu tertibe karşı mumdan gemilerle ateş denizinden geçmeye çalışmaktadır. Barbaros Hayreddin'in Pargalı İbrahim Paşa'yla hesaplaşması devam ederken bir yandan da uğruna Luna'yı da kaybedeceği Ada'nın gerçek hikayesini leventleriyle beraber öğrenecektir.