Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi


Bu bölümün tamamı ve daha fazlası Tabii’de!

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 15.Bölüm

Selahaddin, Avram'ın Yahudi büyükleriyle yaptığı toplantıyı basmış ve Kutsal Ahit Sandığını ele geçirmiştir. Sultan Nureddin'in ise İsmet Hatun'la evleneceğini söylemesi de Böri obasında büyük bir şok etkisi yaratmıştı. Ahit Sandığını ele geçiren Selahaddin'in karşısına Gregor çıkar. İyice köşeye sıkışan Selahaddin, büyük bir zekâ göstererek düşmanlarını atlatmayı başarır ve sandığı güvene alır. Selahaddin'in Kutsal Ahit Sandığını ele geçirmesiyle telaşa düşen ve adeta gözü dönen Avram, Selahaddin'in obasını ablukaya alır. öyle ki ne obadan birileri dışarı çıkabiliyor ne de obaya birileri girebiliyordur. Bu ahvalde Selahaddin iyice sıkışmış da olsa sandığı vermemekte kararlıdır. Cesur bir karar alır ve derhal sandığı Şam sarayına, Sultan Nureddin'e götürüp emanet eder. Ancak beklenmedik bir şey olur ve Avram'ın bir süredir sinsice işlettiği bir planı devreye girer. Sultan Nureddin üzerine düşen çok önemli bir vazife için gizlice Medine'ye doğru yola çıkmak zorunda kalır. Onun yokluğunda Mevdud sultan vekili olarak tahta oturur ve Selahaddin'in emanet ettiği sandığı haçlılara teslim edip anlaşma yapmak ister. Selahaddin, İslam alemi için büyük felaketlere yol açacak olan sandığı Melik Mevdud'dan alabilecek midir? Selahaddin sandığı korumaya çalışırken obası haçlıların tehditlerine ve saldırılarına dayanabilecek midir? Sultan Nureddin kritik bir vazife uğruna Medine'ye doğru çıktığı yolculukta hangi bilinmez tehlikelerle yüzleşecektir?