Mehmed: Fetihler Sultanı


Bu bölümün tamamı ve daha fazlası Tabii’de!

Mehmed: Fetihler Sultanı 2.Bölüm

Tahtı babası Murad'a bırakan Mehmed, Saruhan'a döner. Burada hem ahalinin hem de ahilerin sorunlarıyla ilgilenir. En önemli meselelerden biri korsanların ticarete mani olmasıdır. Mehmed bu meseleyi çözerek yalnızca halkın isteğini yerine getirmeyecek, kendisi ile ilgili bir düğümü de çözecektir.

Venedikliler, Murad'a Mehmed'i şikayet etmiş, ticaretlerine halel getirdiğini belirtmişlerdir. Bununla birlikte çandarlı da Sultan Murad'a Mehmed ile ilgili önemli deliller sunmuştur. Sultan Murad, Mehmed'in hesap vermesi için tez huzuruna çağrılmasını ister.

Bali Beyler yola çıkar. Mehmed ya Bali Beylerle beraber sultan huzuruna çıkacaktır ya da kendisine atılan suçlamaları yıkmak için korsanların başı Capello'yu yakalayacaktır. Mehmed, Capello'yu yakalayabilecek mi? Yoksa sultan huzuruna Bali Beyler ile beraber eli boş mu çıkacaktır?

Haremde de sular durulmamaktadır. Mehmed'in huzuruna çağrılması Hüma'yı endişelendirmekte, aksine Halime'yi de sevindirmektedir. Mara ise bambaşka bir fikirdedir. Mehmed'i taht hususunda rakipsiz bırakmak. Ahmed'in ortadan kalkması Mehmed'e halel getirilmesini engelleyecektir. Hüma, Mara'nın fikrine nasıl tepki verecek? Halime'nin bu plana karşı bir karşı planı olacak mı?