Mehmed: Fetihler Sultanı


Bu bölümün tamamı ve daha fazlası Tabii’de!

Mehmed: Fetihler Sultanı 8.Bölüm

Mehmed tahta çıktığında, Ahmed'i kaçırmaya çalışan Halime ve işbirliği içinde olduğu zannedilen Çandarlı'yı karşısına almıştı. Halime, Çandarlı ile işbirliği yaptığını söyleyerek üzerindeki baskıyı atacak mı, yoksa sessiz kalarak Çandarlı'nın canını bağışlamasını sağlayacak mı? Sarayda yeni bir düzen oluşmuş, Mehmed ise bu düzen için vazifeleri tevdi edecektir. Veziriazam kim olacak, bu saraydaki en büyük meseledir. Harem'de de yeni gelişmeler yaşanmakta, Bahar baş haseki olmuştur. Bahar'ın baş haseki olmasıyla birlikte haremde yeni bir düzen ve dönem başlamaktadır. Hala Sultan'ın ani gelişi ise haremdeki yeni düzeni etkileyecektir. Hala Sultan bu düzende nasıl bir rol alacak? İlk hamlesi Halime'ye karşı olacak. Gülşah ise Mehmed tarafından Bahar'ın yanına verilir ve artık Bahar'ın gölgesi altındadır. Çandarlı ise Mehmed'e karşı yeni bir oyun peşindedir ve Piri Paşa'nın gelişi, Çandarlı'nın kuracağı oyun için zemin hazırlar. Çandarlı, Osmanlı ve Karaman'ı karşı karşıya getirerek kurduğu oyunu devreye sokacaktır.