Yıldırım Gücük
 

Yıldırım Gücük

CEVDET
Sinirli ve kavgacı bir karaktere sahip olan Serbaşmemur Cevdet, katı kurallar uygulanmadıkça cezaevi idaresinin mümkün olmadığını savunmakta, emekli olduğunda yerine geçecek olan başgardiyan Cem’i de bu şekilde davranmaya zorlamaktadır.