Hakan Vanlı
 

Hakan Vanlı

Emir Reyhani
Zengi Devleti Emir’i. Devletin işleyişine ve ilm-i siyasete hâkim.

Bilgisi ve siyasi görüşüyle vezirlik makamında kendi hakkı olduğunu düşünmekte.

Vezirlik uğruna her türlü iş birliğine girecek kadar cesur.