İlker Kızmaz
 

İlker Kızmaz

SELİM
İşkodralı Sarı Selim, eğitimini Enderun'da almış, birçok lisana hakim, gözü pek bir Defterdar Katibidir. İstanbul'da önemli tahkikatlarda bulunarak, keskin zekası sayesinde 
birçok olayı açıklığa kavuşturmuştur.