Balkan Ninnisi

Balkan Ninnisi

Vardar Nehri’nin ikiye böldüğü, Taş Köprü’nün birleştirdiği Üsküp şehrinin hikayesi: Balkan Ninnisi

Taş Köprü'nün ayırdığı, bir tarafta Türklerin, diğer tarafta ise Makedonların yaşadığı Üsküp'te, yapılan iki düğün de iki ayrı milletin renkli kültürel geleneklerini yansıtıyor. Balkan müzikleri eşliğinde geleneksel dansların yapıldığı bu güzel düğünlerde herkes çok mutludur. Kuş sütü eksik olan görkemli sofralarda yenilir, içilir, danslar edilir, türküler söylenir. Ancak her iki düğünde de yüzü gülmeyen iki kişi vardır. Makedon gelin ve Türk damat, düğünden yavaş yavaş uzaklaşır ve Taş Köprü’ye yönelir. Onları meraklı gözlerle izleyen annelerin yürek acısı ise yüzlerine yansımıştır.

“Balkan Ninnisi”, tam 600 yıl Osmanlı şehri olarak kalmış, bir tarafında Türk ve Arnavutların, diğer yanında Makedonların yaşamlarını sürdürdüğü Üsküp’te, farklı milletlere mensup iki gencin sevdaları uğruna imkansızı başarmak için verdikleri mücadelenin öyküsünü anlatıyor.

Yayin Tarihi: