Mehmet Çevik
 

Mehmet Çevik

BABA HAYDAR
Baba Haydar’a bir söylersin bin işitirsin… Baba Haydar bir söyler, bin dinlenir… Öylesine bir deli ki ağzından çıkan lafı duyan üç defa düşünür de öyle anlar…
 
Baba Haydar bağlama çalar, türkü söyler ama Baba Haydar’ın damarına basan oldu mu, jiletten tezenesi ile bir grup İngiliz askerinin içine girer ve onları haklar.
 
Çoğu zaman işleri keskin zekası sayesinde kolayca çözer. Üsküplü ile iyi bir iletişimi vardır, Üsküplü onun tecrübesinden ve güçlü sezgilerinden faydalanmayı ihmal etmez.
 
Mahallede aç bir kimse, dertli bir kul varsa, çaresi Baba Haydar’dadır. Baba Haydar bir lokma ekmekle insanların karınlarını doyurur, bir çift güzel sözle onların yüreklerini aydınlatır....
 
Şu hayatta Baba Haydar’ın boyun eğmeyeceği üç şey vardır; yalancılık, adaletsizlik ve zorbalık... İngilizler bunların çok daha fazlasını yaparak işgal ederler Kut şehrini... Tüm yerli halk gibi, Baba Haydar ve ailesinin hayatları da bundan etkilenir...
 
Baba Haydar, Kut şehri işgal altındayken İngiliz zorbalığını yenmek için yeniden örgütlenen Üsküplüye gizliden gizliye yardım etmeye başlar. Öyle ki, hizmetli olarak çalıştığı evin altındadır, hücre evi...
 
Aynı zamanda dizinin dış sesidir Baba Haydar, bazı olayları onun sesinden duyarız, o anlatır izleyiciye.