İsmail Ege Şaşmaz
 

İsmail Ege Şaşmaz

MEHMET
Mehmet, 20’li yaşların ortalarında, uzun boylu, atletik vücutlu, Darülfünun talebesi, vatanına milletine sonuna kadar bağlı, hırslı, kararlı, dostları ve vatanı için hayatını gözünü kırpmadan verecek; tabiri caizse, bir aslan parçasıdır.
 
5 yaşındayken anne ve babasını Osmanlı-Yunan savaşında şehit vermiştir. Savaş alanında onu bulan ve sahiplenen Hüsrev Baba tarafından yetiştirilmiştir. Hüsrev, ona hem ana-babalık hem arkadaşlık hem de akıl hocalığı yapmıştır.
 
Hüsrev, Mehmet’in imanlı bir genç olarak yetişmesine de önayak olmuştur. Hüsrev’in Bektaşilik’ten gelen hümanizması Mehmet’i etkilemiştir. Mehmet aynı zamanda mazlumun yanında, sosyal adalet duygusu baskın, asi ruhlu, delifişek tabirli, inatçı bir kişiliktir.
Aklı ile duygusunu ortak paydada kullanabilen zeki bir gençtir… Mehmet üvey olmasına rağmen, Hüsrev’i kalbinin derinliklerinde öz babası olarak kabul eder. Said’i de öz kardeşi olarak kabul etmiştir.
 
Mehmet’in vatan sevgisinin temelinde yatan duygu, 5 yaşında gözünün önünde anne ve babasının öldürülmesidir.