Erdem Baş
 

Erdem Baş

METİN DURULMAZ
Durulmaz Beyaz Eşya’nın sahibi… 40 yaşında. İhsan’ın ortanca erkek kardeşinin oğlu… Zeki’nin amcasının oğlu ve bacanağı… Küçük yaşta Zeki’yle beraber, okumak için memleketleri Kayseri’den İstanbul’a gelmişler. Fakat okumakta gözü olmayan ikili, Kayserili alışkanlığıyla askerden sonra esnaflığa başlamışlar.  Hayatı Zeki’yle rekabet halinde olmakla geçiyor. Okulda, askerde, evlenirken… Hayatları hep rekabet halinde geçmiş. Bu rekabet ikisinin bacanak olmasına neden olmuş. Altta kalmamak için, iki kız kardeşle evlenmişler. Amcalarının tüm fırçalarına, yengelerinin tüm ricalarına, bu rekabet yüzünden sürekli zor durumda kalmalarına rağmen, bir türlü vazgeçmiyorlar.
 
Fiziksel, Psikolojik ve Kültürel Özellikleri
-Ortaokul mezunu.
-İri yarı ve kalıplı.
-Sakin ama iddiacı…
-İyi bir tüccar. Fakat Metin’le rekabetinden kaynaklı sürekli damping yapıp zarar ediyor.
-Sesi çok güzel…
 
KİŞİLER ARASI İLİŞKİLERİ
-İhsan’ın iki yeğeninden biri. İhsan ve karısı Şükriye hem onu hem de Zek’yi evladı gibi görüyor.
-Amcasından çekiniyor. Yengesini annesi gibi seviyor.
-Amcasının oğlu ve bacanağı Zeki’yle kardeş gibi büyümüşler fakat aralarında rekabet ve iddialaşma onları adeta birbirlerinin kuyusunu kazan iki düşmana dönüştürmüş. Hangi konuda olursa olsun, Zeki’nin önüne geçmek ve ondan daha üstün olmak için yapmayacağı şey yok.